Metody wykrywania krawedzi:

obraz z kamery po zastosowaniu funkcji do wykrywania krawedzi (metoda sledzenia krawedzi Canny'ego):

1.jpg3.jpg
2.jpg

Problemem jest kolor klocka, gdyz po zastosowaniu metod wykrywajacej krawedzie nie mozna okreslic gdzie zaczynaja sie jego boczne krawedzie.

filtr Sobel :

sobelX.JPG
Po zastosowaniu filtru zostaja usuniete krawedzie pionowe.
Nastepna metoda ktora pozwala wykryc nam krawedzie jest metoda zwana: transformata hougha.

CvSeq* cvHoughLines2( CvArr* image, void* line_storage, int method,
         double rho, double theta, int threshold,
         double param1=0, double param2=0 );

lines = cvHoughLines2(temp1,storage,CV_HOUGH_STANDARD, 2, 2*CV_PI/12, 5, 5, 2);
temp1 - obraz do obrobki
storage - magazyn wykrytych krawedzi
CV_HOUGH_STANDART - metoda
rho - 2
theta - 2 * CV_PI/12
5 , 5 - maksymalna i minimalna dlugosc odcinka
2 - maksymalna odleglosc miedzy odcinkami pozwalajaca traktowac to jako jeden odcinek