gdziekowariancja ciągów wartości x oraz y,wariancja ciągu wartości x.

Wynika stąd, że dla dwóch macierzy An i Am gdze An jest "macierzą bumpów" w przediale czasu t dla kanału n, a Am jest "macierzą bumpów" w tym samym przedziale czasu dla kanału m wartością szukaną jest cov(A1, A2)[0,1] == cov(A1,A2)[1,0].

Przykład: weźmy macierze z pierwszego okna czasowego dla kanałów 1 i 2.Wartością szukaną jest w tym przypadku 0.0033