BIOLOGICZNE PODSTAWY CONSCIOUSNESS

 • ~0,5 sek – czas w jakim bodziec staje się C po jego pierwszym zarejestrowaniu przez mózg
 • obszary związane z C:
  • pons (most)
  • reticular formation (twór siatkowaty)
  • medulla oblongata (rdzeń przedłużony)
  • motor cortex – body awareness jako część sense of self
  • primary visual cortex – konieczne do świadomego widzenia
  • tempo-parietal junction – przechowuje brain’s map of self w relacji do świata
  • temporal lobe – związana z personal memories oraz językiem
  • orbitofrontal cortex – miejsce powstawania C emocji
  • dorsolateral prefontal cortex – różne idee i percepty są tutaj powiązane ze sobą
  • supplementary motor area – celowe działania są tutaj przygotowywane, co odróżnia je od UC działań

 • the medial prefrontal and posterior cingulate cortex are part of neural system subseving self-reflective though (Johnson et. all, Brain, 2002)
 • obszary pierwszorzędowe nie są zazwyczaj powiązane ze świadomymi procesami
  PSC.jpg