Projekt magisterski

"Wpływ masażu na widmo mocy i lokalizację źródeł w EEG"

Semestr zimowy 2013/2014:

 • prezentacja: Rodzaje biofeedbacku, sprzęt i strona Biomed (z Patrycją Dzianok)
 • szkolenie EEG w ICNT
 • książka Neurofeedback (Michael Thompson, Lynda Thompson, 2003)

  • Rozdział I – Wprowadzenie teoretyczne:
  • Rozdział II: Podstawy elektroencefalografii (EEG):
  • Rozdział III: EEG – częstotliwości, przebiegi prawidłowe i nieprawidłowe:
  • Rozdział IV – Pomiar EEG – przyrządy i elektronika

 • badanie pilotażowe do pracy magisterskiej (z Patrycją Dzianok)
  • List przewodni do Komisji Bioetycznej
  • Wniosek do Komisji Bioetycznej
  • Informacje o badaniu
  • Informacje dla uczestnika
  • Ankieta
  • Zgoda na udział w badaniu

 • Artykuły:
  • Chang i in. (2012). BodyMassage Performance Investigation by Brain Activity Analysis
  • Smith i in. (2013). The effect of massage on heart rate variability in preterm infants
  • Diego i in. (2004). Massage therapy of moderate and light pressure and vibrator effects on EEG and heart rate
  • Guzzetta i in. (2011). The effects of preterm infant massage on brain electrical activity
  • Staufenbiel i in. (2013). Effect of beta and gamma neurofeedback on memory and intelligence in the elderly

Semestr letni: 2013/2014:

 • książka Neurofeedback (Michael Thompson, Lynda Thompson, 2003)

  • Rozdział V - Struktury i połączenia neuroanatomiczne, neurochemia

 • książka Podstawy EEG z miniatlasem (Rowan, Tolunsky, red. A. Sobieszko)
 • szkolenie EEG w ICNT (ukończone)
 • realizacja badania pilotażowego w ICNT
 • pomoc przy realizacji badania związanego z dudnieniem różnicowym
 • postery na konferencji NeuroMania II (masaż wibracyjny i dudnienie)
 • analiza wyników badania pilotażowego w programie BrainVision Analyser (trwa)
 • nauka podstaw MatLaba (trwa)