Informacje ogólne

BUTIFtoolbox jest używany do ekstrakcji krótkotrwałych dynamicznych oscylacji z sygnałów. Dotychczas został on dostosowany do sygnałów LFP (Local Field Potentials) i EEG.

Do czego służy ekstrakcja oscylacyjnych wybuchów?
Organizacja strukturalna i związane funkcjonalne role z oscylacjami elektroencefalogramu są wciąż daleko od pełnego zrozumienia. Aktywność oscylacyjna może być odseparowana w tle w celu uwypuklenia aktywności próby. Tło EEG jest zbudowane z regularnych fal, gdzie wybuchy są krótkotrwałe i posiadają wysokie amplitudy. Te wybuchy są zorganizowanymi lokalnymi aktywnościami, które mogą być reprezentatywne dla lokalnych synchronizacji. Powinny one w konsekwencji grać specyficzną rolę, odmienną niż tło aktywności elektroencefalograficznej.

Czym jest mapa czasowo-częstotliwościowa?
Mapa czasowo-częstotliwościowa w wygodny sposób przedstawia jednocześnie informacje na temat czasu i częstotliwości. Widmo Fouriera sygnału przedstawia częstotliwość zawartości sygnału, który znajduje się w domenie czasu. W mapach czasowo-częstotliwościowych widmo częstotliwości jest podawane dla każdego odcinka czasu, tak że widać zmiany częstotliwości. Najlepsza rezolucja mapy czasowo-częstotliwościowej jest osiągana gdy mapy te są tworzone za pomocą falek.

Falki (ang. wavelets) to rodziny funkcji zbioru liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, z których każda jest wyprowadzona z funkcji-matki (z tzw. funkcji macierzystej) za pomocą przesunięcia i skalowania:gdzie j, k - liczby całkowite

funkcja matka

falka o skali j i przesunięciu k (zwana też funkcją falkową),

Funkcje te dążą do zera (lub po prostu wynoszą zero poza pewnym przedziałem) dla argumentu dążącego do nieskończoności, zaś ich suma ważona umożliwia przedstawienie z dowolną dokładnością dowolnej funkcji ciągłej całkowalnej z kwadratem, podobnie jak funkcje cosinus o różnych okresach i przesunięciach umożliwiają przedstawienie z dowolną dokładnością każdej całkowalnej funkcji okresowej

external image wavelet.JPG


Czym jest wybuch?
W powyższym kontekście wybuch można tłumaczyć jako funkcję parametryczną, która jest używana do atomowego rozkładu mapy czasowo-częstotliwościowej.
external image bump.JPG


bump modelling