Kognitywne aspekty oceny doświadczenia użytkownika


Abstrakt
Dostosowywanie technologii do natury ludzkiej jest przedmiotem dziedzin takich jak ergonomia, interakcja człowiek-komputer i użyteczność. Podejście to jednak zwykle ograniczało się do stosunkowo wąskiego pola skuteczności i efektywności wykonywania zadań. Komputery miały służyć oszczędzaniu czasu który później można wykorzystać na przyjemności. Obecnie jednak mówi się o tym, że interakcja z komputerami sama w sobie może być źródłem pozytywnych doznań. Pomysł ten rozwija się między innymi pod hasłem badań doświadczenia użytkownika (ang. User eXperience, UX). Istnieje wiele teoretycznych podejść do zagadnienia doświadczenia użytkownika. W różnych koncepcjach da się jednak wyróżnić pewne wspólne trendy takie jak przeniesienie uwagi na wartości hedonistyczne, subiektywność doznań, stopień zależności od kontekstu i dynamikę w czasie. W celu badania doświadczenia użytkownika stosuje się liczne narzędzia i metody. Te polegające na obiektywnych pomiarach emocji są stosowane do oceny epizodycznego doświadczenia użytkownika. Ze względu na zależność UX od kontekstu i otoczenia podejmowane są próby tworzenia urządzeń pomiarowych jak najmniej ingerujących w naturalną interakcję. Pomiar całościowego doświadczenia użytkownika ze względu na jego złożoność i subiektywność jest zagadnieniem trudnym. Nie jest jasne w jakim stopniu i za pomocą jakich narządzi można je skutecznie mierzyć, aktualnie stosowane są tu głównie raporty pierwszoosobowe. Dla osiągnięcia innowacji w tej dziedzinie konieczne jest z pewnością podejście interdyscyplinarne.

Słowa kluczowe: doświadczenie użytkownika, użyteczność, interakcja człowiek-komputer, pomiar emocji