Rehabilitacja - muzykoterapia?http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/jednostki-wydzialowe/katedra-i-zaklad-muzykoterapii.html
Kreatywność i neurofeedback? Talent, muzyka? Maciej Karwowski.
Kwestionariusz wyobraźni muzycznej: jednorodna grupa i skrajne osoby? Szkoły muzyczne i testy? Aspekty wyobraźni słuchowej? VVIQ - deklaracje.Pośpiech? Poznań? Piotr Podlipniak?Jakie aspekty wrażeń słuchowych? Aural skill test
Agnozje słuchowe muzyczne.MBEA (Montreal Battery for the Evaluation of Amusia)

Semestr zimowy 2013/14- konsultacje tematu, kształtu pracy, dalszego planu działania- szkolenie EEG odbywane w ICNT- udział w projekcie InteRDoCTor
Dotychczas w badaniach oceniających wyobraźnię muzyczną udział brały głównie osoby z wykształceniem muzycznym. Szacowanie sprawność wyobraźni muzycznej w takich badaniach najczęściej odbywa się w odwołaniu do wykształcenia muzycznego badanych, np. zadanie polegające na konfrontacji zapisu nutowego ze słyszaną melodią (Highben, Palmer 2004). Inne metody uwzględniają też badanie spontanicznych wyobrażeń muzycznych (prace Likkanena) czy aktywność mózgu w zadaniach z brakującym dźwiękiem (prace Zatorre). Docelowo tworzony kwestionariusz miałby znaleźć zastosowanie w ocenianiu sprawności wyobraźni muzycznej u osób które nie posiadają formalnego wykształcenia muzycznego.
I etap pracy - stworzenie kwestionariusza oceniającego wyobraźnię muzyczną.
Kwestionariusz cz I - deklaratywna- pytania podobne do tych zawartywch w Vividness of Visual Imagery Questionnaire
Kwestionariusz cz II - zadania praktyczne - jedno lub kilka zadań których stopień wykonania ma świadczyć o sprawności wyobraźni muzycznej badanego
(ewentualnie cały kwestionariusz może przybrać formę deklaratywną po czym jego trafność zostanie zweryfikowana poprzez zestawienie ze stopniem wykonania zadania praktycznego)
Aspekty wyobraźni muzycznej [które test powinien objąć]:- percepcja tonu- organizacja tonalna- percepcja rytmu- tworzenie oczekiwań co do dalszego ciągu melodii(Peretz, Coltheart, 2003)- zdolności do wyobrażenia sobie dźwięków
- wysokość dźwięku
- brzmienie
- rozróżnienia wrażeń dla wyobrażonych instrumentów
- pamięci melodii
- zdolność do śpiewania
- słuch muzyczny
(Duch, 2013)

Dodatkowe komponenty które powinny być wzięte pod uwagę:- pamięć długotrwała- pamięć robocza- uwaga/koncentracja(Peretz, Coltheart, 2003)
Grupa badanych do oceny trafności i rzetelności kwestionariusza:dzieci zaczynające edukację w szkole muzycznej lub studenci (najprawdopodobniej ci drudzy)Być może ich zdolności okołomuzyczne i wyobrażeniowe uda się również zweryfikować dzięki testom używanym przy rekrutacji do szkół muzycznych (Aural Skill Test) jeśli takowe znajdują zastosowanie w Polsce


II etap pracy - porównanie wyników kwestionariusza ze stopniem wykonania wybranego zadania (rodzaj zadania do uzgodnienia)
(najprawdopodobniej z wykorzystaniem EEG)