Temat powiązany z oceną poziomu świadomości, indeksami, prace Tononi, Edelmana, Seth i inn.


Default Mode Network.
Sieć aktywności bazowej mózgu: historia konceptu, charakterystyka u osób zdrowych oraz odmienne wzorce w wybranych jednostkach chorobowych.

Ogólny rys zawartości pracy:

1. Wstęp

2. Historia konceptu badania aktywności spoczynkowej mózgu.

Colman, A.M., Słownik psychologii, PWN, 2009

Gut, M., Marchewka, A. Funkcjonalny rezonans magnetyczny – nieinwazyjna metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu Konferencja „Nowe metody w neurobiologii” 15 grudnia 2004

Jaśkowski, P., Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Vizja Press&IT, Warszawa 2009

Raichle, M. Snyder A., A default mode of brain function: A brief history of an evolving idea, "NeuroImage", 2007, nr 37, s. 1083-1090

Sandrone, S., The brain as a cristal ball: the predictive potential of Default Mode Network, "Frontiers in human neuroscience", 2012, vol. 6, article 261

Shulman, G.L., Common blood Flow Changes across Visual Task: II. Decreases in Cerebral Cortex, „Journal of Cognitive Neuroscience”, 1997, str 648-663

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herofilus
http://naukowa.ursynoteka.pl/2012/10/08/grecka-medycyna-od-ii-w-p-n-e-do-xii-wieku-hipokrates-herofilos-asklepiades/


3. Charakterystyka DMN u osób zdrowych oraz, jako szczególny przypadek, sieć aktywności bazowej u osób medytujących.

Raichle, M., et all, A default mode of brain function, "PNAS", 2001, vol 98, s. 676-682

Manson, M., Norton, M., Van Horn, J., Wegner, D., Grafton, S., Macrae, C., Wandering Minds: The Default Mode Network and Stimulus-independent Thought, "Science", 2007, vol. 315, s. 393-395

Morcom, A., Fletcher, P., Does the brain have a baseline? Wy we should be resisting a rest, "NeuroImage", 2007, nr 37, s. 1073-1082

Brewer, J. et all, Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity, "PNAS", 2011, vol. 108, 20254-20259

Jang, J. H. et all, Increased default mode network connectivity associated with meditation, "Neuroscience Lettters", 2011, nr 487, s. 358-362

Williams, B., A glimpse into the Meditating brain, http://earthvision.info/meditatingbrain.html, (28.02.2012)4. Zespoły chorobowe o odmiennym, charakterystycznym wzorcu aktywności bazowej.

Crone, J.S. et all, Deactivation od the Default Mode Network as a Marker of Impaired Consciousness: An fMRI Study, "PLoS ONE", 2011, vol. 6, issue 10

Fainglekurts, A.A. et all, DMN Operational Synchrony Relates to Self-Consciousness: Evidence from Patients in Vegetative and Minimally Conscious States, "The Open Neuroimaging Journal", 2012, nr 6, s. 55-68

Patrella, J.R. et all, Default mode network connectivity in stable vs progressive mild cognitive impairment, "Neurology", 2011, 76, s. 511-517

Sandrone, S., Bacigaluppi, M., Learning from Default Mode Network: The Predictive Value of Resting State in Traumatic Brain Injury, "The Journal of Neuroscience", 2012, nr 32, s. 1915-1917

Sandrone, S., The brain as a cristal ball: the predictive potential of Default Mode Network, "Frontiers in human neuroscience", 2012, vol. 6, article 261

Vanhaudenhuyse, A. et all, Default network connectivity reflects the level of consciousness in non-communicative brain-damaged patinets, "Brain a Journal of Neurology", 2012, nr 133, s. 161-171Prezentacja tematu:


Rozdział pierwszy