Projekty magisterskie WMiI i WFAiIS UMK, szczegóły na indywidualnych podstronach.

Ciekawe prace będę dodawał do DIIGO, oraz do Flipboardu, można je filtrować za pomocą słów kluczowych i dostępnych list.
Strona InterDoc. Strona NLK ICNT.

Aktualne projekty lic/inż
 • Patryk Rutkowski Analiza semantyczna do wykrywania grup wspólnych zainteresowań, WFAiIS 2016

Aktualne projekt mgr
 • Kamil Bonna, Discovering generative network models by symbolic regression, WFAiIS 2017
EEG - szkolenie przez Karolinę i Jana i Joannę G, jako stażyści w ICNT.
Szkolą się 4 osoby, Anna Chyźińska, Anna Koryl, Partycja Dzianiok, Beata Janicka.
Zarządzanie labem? Trudno go użyć dla wielu osób, Quartz bardziej do badań chemicznych, ale chyba nie da się dostosować.
Trello do organizacji działań, proste. Protokoły raczej nie?
Redcap do protokołów, kurs data managment and clinical research, Vanderbuilt, na Coursera. Bardziej dane niż organizacja pracy ale OK.
http://project-redcap.org/
Konferencja Neuromania, może warsztaty EEG, eyetracker, zapis.

Gry/Testy diagnostyczno-terapeutyczno-treningowo-wzmacniające.
 1. Antoni Wójcik - LabGuru, w chmurze, subskrypcje. Uwaga wzrokowa, pojemność.
 2. Karolina Finc - neuroplastyczność, pamięć, EEG w treningach, wpływ gier akcji na przetwarzanie informacji kilkudzieśięciomilisekunodwej.
 3. Łukasz Goraczewski - grywalizacja, strona Symfonii, testy uwagi wzrokowej. Gry na Unreal 3D. Wirtualna rzeczywistość.
 4. Paweł Groblica - timing, trening

Neurofeedback:
 1. Sławomir Janiszewski,
 2. Piotr Szczęsny,
 3. Małgorzata Pawluk,
 4. Beata Janicka mgr neurofeedback EEG, JD
 5. Patrycja Dzianok mgr neurofeedback EEG, JD
 6. Ewa Ratajczak - EEG + HRV, Tomasz Piotrowski, Piotr Cysewski
 7. Współpraca z Kajetanami: dr Rafał Milner - 6-latki.
 8. Zuzanna Pawłowska - mgr i licencjat, ekologia religii.

Szum neuronalny, gamma feedback, wpływ masażu, wpływ na wyniki testów - czasy reakcji, kreatywność?

EEG, ERP:
dr Piotr Podlipniak z AM Poznan, Simon Delabella.
Małgorzata Gut - fMRI, osoby niewidome.
Agnozja wyobrażeniowe, głównie słuch. Ciche sekwencje, research agreement.
Powtórzyć prace Zattore na początek, prace Peretz.
Denis Molfese - przewidywanie rozwoju na podstawie ERP

Dzieci i Symfonia
Techniki obserwacyjne
GoSphero, Leapmotion, Mata naciskowa, Wideo, dźwięki, nagrywanie ciągłe w domu (Lena system), spirografia.
 1. Wojciech Galios - sieci neuronowe.
 2. Tomasz Piotrowski.
 3. Metrolodzy z WFAiIS

Pamięć robocza - EEG, EMG, GSR
 1. Anna Chyzińska - lic płeć i neuroanatomia,
 2. Od Joanny
 3. Od MG

Percepcja fonemów
 1. Klaudia Nadworska - lingwistyka, język - pragmatyka.
 2. Nowi

Tomalski - kwestionariusze.

Projekty licencjackie z kognitywistyki
 • Jan Nikadon,
 • Joanna Gorgol

Projekty licencjackie/inżynierskie WFAiIS

Zakończone projekty licencjackie Kognitywistyka 2011-14
 1. Artur Czeszumski, Wpływ marihuany na organizm człowieka. Obrona 10.01.2014
 2. Zuzanna Pawłowska, Projektowanie funkcjonalnych witryn internetowych. Obrona 10.01.2014
 3. Patrycja Dzianok, Wykorzystanie interfejsów mózg-komputer u osób z zaburzeniami świadomości w celach diagnostycznych i komunikacyjnych, 8.07.2013
 4. Anna Koryl, Default Mode Network. Sieć aktywności bazowej mózgu:historia konceptu, charakterystyka u osób zdrowych oraz odmienne wzorce aktywności w wybranych jednostkach chorobowych. 8.07.2013
 5. Beata Janicka, Wpływ 5-hydroksytryptaminy na zachowanie człowieka. Metody i konsekwencje manipulacji poziomem serotoniny. 8.07.2013
 6. Dominka Borowska, Neuroestetyka i nieuropsychologia twórczości artystycznej, 8.07.2013.
 7. Agnieszka Bańkowska, Neurogeneza w dorosłym mózgu, 4.07.2012
 8. Karolina Finc, Rola snu w neuroplastyczności w kontekście uczenia się i pamięci. 4.07.2012
 9. Łukasz Goraczewski, Reprezentacja neuronalna podstawowych klas gramatycznych. 4.07.2012
 10. Krzysztofa Moraś, Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych. 4.07.2012
 11. Agnieszka Ryzner, Leczenie poznawczo-behawioralne w ADHD. Obrona 6.09.2012
 12. Małgorzata Wisłowska, Electroencephalography during own name perception - a single subjects' experimental study. 6.09.2012
 13. Daria Woźniak, Niekonwencjonalne metody leczenia autyzmu-pseudonauka XXI wieku. 6.09.2012
 14. Antoni Wójcik,Kognitywne aspekty oceny doświadczenia użytkownika. 6.09.2012
 15. Paulina Ziomkowska, Procesy neurobiologiczne będące podstawą pamięci, zespołu stresu pourazowego oraz fobii. 6.09.2012

Kandydaci - nie pasują:

Przeniesione
 1. Joanna Szczelaszczyk - niemowlęta i rozwój słuchu, J Dreszer
 2. Maria Jażdżewska - autyzm zaburzenia poznawcze, uwaga i komunikacja, terapia biofeedback, EEG


Zakończone mgr: Projekty magisterskie WFiIS UMK
 1. Piotr Łuczak od 2009 r. (praca będzie broniona w lutym 2014). Podobieństwo semantyczne stron internetowych. Klasteryzacja i wizualizacja otrzymanych wyników.
 2. Dariusz Górski Informatyka Stosowana od 2007 roku. Wewnętrzne reprezentacje sieci neuronowych. Obrona 8.04.2013.
 3. Jakub Trokowski, IS 2011-13, obrona 27.02.2013. Aproksymacja neurodynamiki
 4. Michal Gasewicz 2007-2011.12.9 Interakcyjne tworzenie obrazów przez analizę gestów
 5. Paweł Maciejewski obrona 4.11.11 Interakcyjny system rozpoznawania gestów i upiększania obrazów. Śledzenie ruchów głowy
 6. Bartosz Sikorski, 2009-10, obrona 18.11.11 Akwizycja i weryfikacja wiedzy w systemach dialogu z użytkownikiem
 7. Marcin Szupke, 2007-10, obrona 18.11.11 Analiza wielokanałowych zmiennych sygnałów czasowych z wykorzystaniem metody czynników niezależnych
 8. Robert Topolewski 2009-11, obrona 21.06.11 Szybka geometryczna metoda wizualizacji wielowymiarowych danych
 9. Piotr Olszak, 2009-10, obrona 18.10.10 Rozpoznawanie obiektów na zdjęciach poprzez zadawanie minimalnej liczby pytań
 10. Michał Gawarkiewicz, 2009-10, obrona 25.06.10 Tworzenie pamięci semantycznej w wąskich dziedzinach na podstawie dostępnej elektronicznie informacji
 11. Marcin Lamparski, 2007-2009, obrona 27.11.09 Semantyczne podobienstwo stron internetowych
 12. Adam Sikora, WMiI, 2007-2009, obrona 25.09.09 Rozpoznanie obiektów w obrazach wideo z kamery
 13. Jakub Rusiłko, WFAiIS, obrona 16.10.09 Pamięci semantyczne jako podstawa do sterowania chatterbotem
 14. Helena Jurkiewicz, WFAiIS, obrona 16.10.09 Nieeuklidesowe sieci neuronowe
 15. Gracjan Wilczewski 10/2008 InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych
 16. Przemysław Włodarczyk 9/2007 Wizualizacja danych
 17. Adam Lessnau 13/3/2007 Selekcja cech dla problemów klasyfikacyjnych
 18. Krzysztof Dobosz 9/2006 Statystyczne testy oceny istotności różnic w wynikach uzyskiwanych przez różne systemy uczące.
 19. Maciej Szkulmowski, Bayesowskie podejście do analizy danych
 20. Tadeusz Zalewski, Metody szukania promotorów w sekwencjach DNA
 21. Tomasz Winiarski, 2001-2003 (4) Selekcja infromacji
 22. Maciej Orłowski, 2000-02 (4) Wizualizacja działania sztucznych sieci neuronowych dla danych statycznych i dynamicznych
 23. Łukasz Itert, obrona 30.10.02 (5) Komitety systemów klasyfikujących
 24. Ryszard Jabczyński, 2.08.02 Analiza sygnału mowy
 25. Sławomir Soszyński, obr. 7.06.02 Teoria komputerów kwantowych
 26. Sebastian Skrzynecki, obr. 29.11.00 Poprawki a posteriori
 27. Grzegorz Stawski, 1999-2000, obrona 30.06.00 (4) Probabilistyczne miary odległości, sieci neuronowe i cechy symboliczne.
 28. Piotr Tadajewski, 1998-99, obrona 30.09.99 (4) Inicjalizacja sieci typu MLP wagami z analizy dyskryminacyjnej Fishera
 29. Andrzej Chojnowski 1998-99, obrona 26.07.1999 (5) Inteligencja Obliczeniowa w zastosowaniu do prognozowania szeregów czasowych
 30. Grzegorz Żal, obrona 13.10.1998 (5) Hybrydowa metoda ekstrakcji reguł logicznych
 31. Marcin Kapiwąs 1996-97 Teoria układów złożonych.
 32. Krzysztof Rohn, 1995-97 Teoria układów złożonych, model HMM
 33. Filip Kamieniecki 1996-97 (3.0, 4 na dyplomie) Porównanie metod uczenia maszynowego i sztucznych sieci neuronowych stosowanych w problemach klasyfikacji
 34. Tomasz Kisielewski 1996—97 (3.0, 4 na dyplomie) Dynamiczne modele procesów neuronowych.
 35. Marcin Buczkowski, 1994-1995 (5.0) Zastosowanie idei geometrycznych w teorii układów uczących się
 36. Rafał Adamczak, 1994-1995 (5.0) Rozpoznawanie widm atomowych za pomocą sieci neuronowych,
 37. Tomasz Chełmicki, 1992-93 Kompresja danych numerycznych w fizyce i chemii (4.5)
 38. Grzegorz Bieńkowski, 1992-93 Zastosowanie sieci neuropodobnych w fizyce (4.5)
 39. Jarosław Meller: 1990-91 Superbezpośrednia metoda odddziaływnaia konfiguracji. Testy dla cząteczki wody. (5)
 40. Oleg Styp-Rekowski, 1988-89 Metody znajdowania najniższych wartości własnych i odpowiadających im wektorów własnych wielkich symetrycznych macierzy rzeczywistych. (4)
 41. Janusz Prendota, 1986-87 Koncepcje próżni (5)

Zakończone inżynierskie praca na kierunku Informatyka Stosowana, od 2013 roku:
 • Tomasz Dzieniak, 4.04.2013. Automatyczna naprawa martwych linków HTML. Praca Inżynierska, informatyka stosowana.
 • Michał Kołkowski, Wizualizacja informacji tekstowej. Praca Inżynierska, informatyka stosowana, obrona 15.02.2013
 • Radosław Rydzyński 2/2013, Szukanie informacji w bazach tekstowych Praca Inżynierska, informatyka stosowana, obrona 15.02.2013.

Skreśleni:

Nie pasują:
 1. Sławomir Kujawski - kulturoznawstwo na WSG = > Socjolodzy.
 2. Cezary Mieżyński - socjologia UKW, Stosunki międzynarodowe => Socjolodzy